Booking Table Online Today

To receive special offers and let us serve you the best!

Chum Restaurant - Ideal place for family gatherings, meeting with partners, gathering friends, organizing parties, year-round, birthday.

* Bàn ghế của chúng tôi có thể chứa đến 25 khách. Vui lòng cân nhắc khi lên kế hoạch trước cho nhóm.

* Đối với việc đặt chỗ hơn 25 khách, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn về kế hoạch của bạn.

* Lưu lại giờ làm việc của chúng tôi.

11:30 AM – 14:00 PM

17:30 PM – 22:00 PM

0246 251 0099
B34, Ngõ 70 Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, Hà Nội